26th Kukkiwon Foreign TaeKwonDo Instructor Course 2013, Vienna/Austria.

taekwondo international instructor course

Van 2 tot 5 mei vond in Oostenrijkse hoofdstad Wenen de 26e Kukkiwon Foreign Instructor Course plaats. Er namen meer dan 120 deelnemers uit 30 verschillende landen aan deel. Onder hen waren ook sommige voorzitters van nationale bonden en taekwondo organisaties.

Mick Kohnen van KeumgangKwan-Vaals vertegenwoordigde “ stichting Cheon-Ji-In”  en nam deel aan deze voor het eerst in Europa gehouden Kukkiwon-cursus.

De Kukkiwon stuurde een delegatie op hoog niveau:

  • GM Bang Man Kyu, directeur van de Kukkiwon Academie,
    verantwoordelijk voor de uitvoering van de cursus.
  • GM Chong Kwan Lee, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe Poomsae regels.
  • GM Hwang In Sik, bekend van de vele internationale Kukkiwon Seminars
  • GM Kang Jae Won, Sectiechef van de Kukkiwon Academie.

De openingsceremonie werd in stijl gehouden in het Koreaans Cultureel Centrum in het Weense Danube Park.

Naast de voorzitter van de gastorgansiatie  ŐTDV, president Dr Zademohammead en WTDV voorzitter Feredoun Namini hield ook de ambassadeur van Zuid Korea een openingstoespraak.

Er werd per lesgroep een vertegenwoordiger gekozen die er voor moesten zorgen dat hun lesgroep volgens het onderstaand tijdsplanning op de juiste locatie waren.

De cursus begon met een lezing” De rol en houding van een TaeKwonDo meester” door de erevoorzitter van de ŐTDV, Dr. Norbert Mosch. De theorie werd gehouden in het Korean Culture House.

De praktijk werd gehouden in de uitgebreide sportfaciliteiten van sportcentrum Donaucity.

De gehele cursus verliep zonder organisatorische problemen, ondanks de inspannende training was de sfeer onder de deelnemers zeer goed.

De cursus werd op zondag afgesloten door een schriftelijk en praktisch examen.
Aansluitend werden de certificaten van deelname en diploma’s aan 20 deelnemers voor “outstanding performence”.

De definitieve uitslag zal ná de eindevaluatie in Korea worden vastgesteld. De geslaagden zullen later de felbegeerde  Kukkiwon trainerslicentie per post ontvangen.

De sfeer was bijzonder goed te noemen en er zijn dan ook veel nieuwe vriendschappen ontstaan.

De Nederlandse delegatie bestaande uit drie organisaties:

  • TBN (Taekwondo Bond Nederland)
  • Stichting Cheon-Ji-In, (KeumGangKwan – Vaals)
  • Hwa-Rang Dragon,Taekwondo

Er is ook een facebook-site ingericht waar de deelnemers de foto’s kunnen up- en downloaden of van commentaar voorzien.

De volgende cursus zal in Lausanne, Zwitserland plaatsvinden. Er zijn ook plannen om in de komende jaren het eerste Europese Hanmadang festival te organisieren. Het organsastieteam o.l.v. Dr Norbert Mosch heeft uitstekend werk geleverd. Bijzondere dank gaat uit naar de in Oostenrijk wonende Jae Hyong Kim voor zijn vertalingen en facebook diensten.

Tot 2014 in Lausanne Zwitserland.