Cheon_JI-In donatie 2016

CJI_Logo

 

 

151215_Donatie_CJI_2016

Vaals, 13-12-2016,

Betreft: Donatie Cheon-Ji-In 2016

Geachte ouders , beste leden,

Wij wensen U een sportief en vooral gezond  2016.

Wederom is er een kalenderjaar voorbij en staan wij aan het begin van het jaar 2016, ook nu weer staat de jaarlijkse donatie voor de stichting Cheon-JI-In op de agenda.

In verband met de collectieve aanmelding van alle leden van Keumgang-Vaals via “stichting Cheon-Ji-In” bij de Nederlandse Culturele Sportbond, moet het bedrag van € 37,50- per aangesloten lid:
Uiterlijk vóór zaterdag 16 januari 2016 bij ons binnen zijn.

Bij het lidmaatschap van de Nederlandse Culturele Sportbond, sectie NCS-Martial Arts zit automatisch een collectieve secundaire ongevallen verzekering ingesloten.

Zie voorwaarden: http://budo.sport4all.nl/

U kunt de donatie storten op de rekening NL20 ABNA 0576 7442 55 van onze sportschool onder vermelding van;
“donatie 2016 stichting Cheon-JI-In”.

Let op: Niet zelf storten op de rekening van Cheon-Ji-In daar wij het bedrag van alle leden van sportschool Keumgang-Vaals collectief doorstorten.

Nieuwe leden ontvangen een paspoort, badge, en hebben de mogelijkheid
voor deelname aan: TAEKWONDO en HAPKIDO geup-examens en/of danexamens.

Aanmeldingen ná zaterdag 16 januari 2016 worden niet meer in behandeling genomen.
Dit betekent dat het betreffende lid in 2016 geen examens kan afleggen bij Keumgang-Vaals.

Bij vragen kunt U contact opnemen met ondergetekende,

Met vriendelijke groeten,

M.J. Kohnen
hoofdtrainer Keumgang-Vaals