TKD-Geupexamens kindergroep

Het programma voor geupgraden is hier bijgesloten.

KEUMGANGKWAN_VAALS_PROGRAMMABOEKJE_2017

Als je zover bent dat je de onderdelen van het examen beheerst kun je dit laten beoordelen door een van de trainers.

Zij zijn bevoegd om dit in je programma boekje af te tekenen.

M.Kohnen