Geschiedenis

TaeKwonDo is Koreaans voor “de weg van voet en vuist”

De oorsprong van Taekwondo ligt in Korea en wordt ook wel eens vergeleken met shotokan karate (“Koreaans karate”). Alhoewel de afweringstechnieken en standen ongeveer hetzelfde zijn als bij shotokan karate, legt Taekwondo meer accenten op de ontwikkeling van traptechnieken, beweeglijkheid en aaneenschakelingen van diverse technieken (dynamischer). Het gebruik van de vuisten speelt op de manier van de oude grootmeesters ook een significante rol.

De naam Taekwondo is afgeleid van taekgyeon (택견). Taekgyeon was een vorm van zelfverdediging die reeds meer dan 1300 jaar geleden bestond. Hoewel er dus enig verwantschap bestaat tussen taekgyeon en taekwondo is deze slechts oppervlakkig. Behalve dat in beide sporten de beoefenaars zich veel van traptechnieken bedienen, zijn er verder geen overeenkomsten en verschillen de traptechnieken enorm van elkaar. Taekwondo is vrij recent ontstaan uit Japans karate. Ondertussen heeft taekwondo zich ontwikkeld tot een op zich zelf staande unieke stijl.

De doelstellingen van Taekwondo en die door onze leden worden nagestreefd zijn:

  1. Hoffelijkheid: beleefd zijn tegen elkaar, eerlijk zijn, respect tonen voor de leraar en voor mensen die ouder zijn dan jezelf;
  2. Integriteit: in het Taekwondo is eerlijkheid en oprechtheid heel belangrijk;
  3. Doorzettingsvermogen;
  4. Zelfbeheersing: dit is heel belangrijk bij Taekwondo, zowel binnen als buiten de dojang (도장).
  5. Enorme geestkracht; een oprechte Taekwondo student moet zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid en zich niet laten afschikken.